• Bulancak booked.net
    +28°C

Banka Bilirkişi Talepleri

Banka Bilirkişi TalepleriAMAÇ:
Bu prosedür; Bankalar tarafından talep edilen bilirkişilik hizmetlerinin yöntem ve sorumluluklarını tanımlar.
UYGULAMA:
Bankalar tarafından talep edilen bilirkişilikler, Odamız Meclisinin onayı ile hazırlanan Bilirkişi Listelerinden konusuna göre tespit edilir. Görevlendirme ile ilgili olarak bilirkişilere ve talepte bulunan kuruma yazılı olarak bilgi verilir.