• Bulancak booked.net
    +28°C

Expertiz Raporu

Expertiz RaporuAmaç
Yurtdışına gönderilecek eşyanın nitelik ve nicelik tesbiti ile, yurt içinde tamiri mümkün olmayan makinanın ekspertiz işlemlerini karşılamak, muhtelif konularda ekspertiz raporları düzenlemek.
Yurtdışında Tamir Edilecek Makinalarla İlgili Tespit
Yurtdışına tamir, kalibrasyon veya benzeri işlemler için gönderilecek makine,cihaz v.b. ile ilgili olarak dilekçe, gümrük giriş beyannamesi, fatura fotokopisi, varsa garanti belgesi fotokopisi, broşürü, alınarak, Oda ücret tarifesine göre ücreti yatırılır. Odamızca tesbit edilen zamanda konu ile ilgili eksper ile birlikte Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü personeli mahallinde arızalı makine veya cihazlarla ilgili tesbiti yapar, İlgili gümrük tebliği gereğince ekspertiz raporu hazırlanır.
Yurtdışına Gönderilecek Eşyanın Nitelik ve Nicelik Tesbiti
İhrac edilecek eşyanın özelliklerini ve niteliğine ilişkin bilgileri içeren talep dilekçesi alınır. Görevli personel, konu ile ilgili bilirkişiyi belirler. Tarifeye göre oda ücreti yatırılır. Odamızca tesbit edilen zamanda eksper ve Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü raportörü ile birlikte eşyanın niteliği ve niceliğinin tesbiti yapılır, ve rapor düzenlenir.