• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Gerçek Kişi Yeni Kayıt

GERÇEK KİŞİ YENİ KAYIT


 

1) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi
2) Sicil Müdürlüğümüz veya Noter tarafından düzenlenmiş ünvan altında  imza beyannamesi (2  asıl). 
3) fotoğraf  (2 adet)
4) Vergi Levhası Fotokopisi
5) Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi (Odaya kayıt için) veya  Eczacılar odasına kaydı olan Eczacıların; Eczacılar odasından aldıkları kayıt belgesi aslını sicil müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekir.
6) Nüfus Cüzdan Fokopisi
 
NOTLAR

a-) https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 
b-) Gerçek kişi firmaların kuruluşlarında 100.000,00 Türk Lirası ve  üzeri sermaye beyan edilmesi durumunda belirtilen rakamın tespitine ilişkin SMMM / YMM Raporu ve Faaliyet belgesi
c-) Müdürlüğümüzce BİLANÇO ESASINA göre defter tutan gerçek kişilerin kayıtları yapılmaktadır. Kontrol için yevmiye defteri önyüz fotokopisini ibraz ediniz.
d-) Gerçek kişi yabancı uyruklu ise:
● Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (1 adet asıl); adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan
● Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl)
● Fotoğrafı (2 adet)