• Bulancak booked.net
    +28°C

Şube Açma Belgesi

Şube Açma BelgesiTicaret Sicili Tüzüğü’nün 55.Maddesine Göre Şube Açılması İçin Düzenlenen Belge
Merkezi BulancaknTicaret Sicili Memurluğu’nda tescilli olan firmaların şube açmak üzere hazırlanan belgedir.
·Dilekçe ile talep edilir.
·Bulancak Ticaret Sicili Memurluğu'na hitaben yazılan dilekçede, şubenin açılacağı açık adresin yazılması ve “ Ticaret Sicili Tüzğü’nün 55.maddesine göre belge düzenlenmesini talep ediyorum “ ifadesinin bulunması yeterli olup, dilekçe ekine 1 nüsha şube açılışına ilişkin Ortaklar Kurulu / Yönetim Kurulu Kararının noter onaylı fotokopisi eklenmelidir.
·Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi (Limited Şirket için).
·Harca tabidir.