• Bulancak booked.net
    +28°C

Sicil Tasdiknamesi

Sicil TasdiknamesiTicaret Sicili Tüzüğü'nün 104.Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi;
Kayıtlı bulunan hakiki ve hükmi şahısların sicil numaralarını, unvanlarını, açık adreslerini, faaliyet konusunu, hüviyeti, firma yetkilisini, tescil tarihini gösterir belgedir.
·Dilekçe ile talep edilir.
·Bulancak Ticaret Sicili Memurluğu'na hitaben yazılan dilekçede, “ Sicil tasdiknamesini talep ediyorum “ ifadesinin bulunması yeterlidir.
·Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi (Limited Şirket için).
·Harca tabidir.