• Bulancak booked.net
    +28°C

Merkez Nakil Belgesi

Merkez Nakil BelgesiTicaret Sicili Tüzüğü'nün 47. Maddesine Göre Merkez Nakli İçin Düzenlenen Belge
Merkezi Bulancak Ticaret Sicili Memurluğu’nda kayıtlı iken başka Sicil Memurluğu faaliyet alanına nakil etmek isteyen firmalar için hazırlanan belgedir.
·Dilekçe ile talep edilir.
·Bulancak Ticaret Sicili Memurluğu'na hitaben yazılan dilekçede, şirket merkezinin nakledeceği açık adresin yazılması ve “ Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 47.maddesine göre belge düzenlenmesini talep ediyorum “ ifadesinin bulunması yeterli olup, dilekçe ekinde LİMİTED ŞİRKET: 1 adet Tadil Tasarısı fotokopisi, 1 adet Ortaklar Kurulu kararı noter tasdikli fotokopisi; ANONİM ŞİRKET : 1 adet Tadil Tasarısı, 1 adet Yönetim Kurulu Kararı noter tasdikli fotokopisi, 1 adet Genel Kurul Toplantı Tutanağı noter onaylı fotokopisi; KOOPERATİF: 1 adet Giresun Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden onaylı Tadil Tasarısı fotokopisi, Giresun Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü izin yazısının fotokopisi (1 adet), 1 adet Yönetim Kurulu Kararı noter onaylı fotokopisi, 1 adet Genel Kurul Toplantı Tutanağı noter onaylı fotokopisi eklenmelidir.
·Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi (Limited Şirket için).
·Harca tabidir.