• Bulancak booked.net
    +28°C

Faaliyet Belgesi

Faaliyet BelgesiOda Faaliyet Belgesi (Sicil Kayıt Sureti) İşlemleri
Firmanın odamıza kayıtlı olduğunu gösterir belgedir.
·Sözlü talep edilir.
·Ayrıca, ihaleden men yasağı olmadığına dair kaşeli Oda Kayıt Sureti istendiğinde sözlü olarak banko memuruna iletilir.
·Ücrete tabidir.