• Bulancak booked.net
    +28°C

Fiili Tüketim Belgesi

Fiili Tüketim Belgesiİstenen Belgeler
Dilekçe Kapasite Raporu Son iki yıllık döneme ait muhasebe kayıtları ( Hammadde alış ve satış faturaları, stok defterleri)
Uygulama
Bu belge geçerli kapasite raporu bulunan firmalara düzenlenir. Muhasebe kayıtlarına göre ( Son iki yıllık döneme ait stok defteri, ham madde alış ve satış faturaları vbn.) 2 Bilirkişi tarafından yapılan tetkik ve inceleme sonucunda belge düzenlenir.