• Bulancak booked.net
    +28°C

Kobi Teşvik Belgesi

Kobi Teşvik BelgesiAmaç
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Devlet yardımlarından faydalanmaları amacıyla düzenlenecek KOBİ TEŞVİK BELGESİ ile ilgili yöntemleri tanımlar
İstenen Belgeler
. Türkiye Halk bankası A.Ş'nin ilgili Şubesinin Kobi Kredisine ilişkin olarak Oda'ya yazmış olduğu, Kobi Onay Form Ekli Dilekçe, . Firmaya ait, Vergi Dairesinden onaylı son yıla ait gelir-gider bilançoların fotokopisi, . Noter Onaylı Envanter Defterinin ilk sayfasının fotokopisi, . Kapasite Raporu'nun fotokopisi, ( Son 1 yıl içinde yapılmış) .Kapasite Raporu son bir yıl içinde yapılmamış ise Ekspertiz Raporu, .Oda'dan Temin edilen Formlarrın( Taahhütname, Üretim Kapasite, Sabit Kıymetler, Mevcut Makina ve Techizat dökümü) doldurularak her sayfanın kaşeli ve imzalı olması, . Sabit Kıymetler, Mevcut Makine ve Techizat dökümü başlıklı formlarda beyan edilenlere ait mevcut fatura fotokopilerinin, firma kaşe ve imzalı olması gerekmektedir
Uygulama
Kobi Teşvik Belgesi almak isteyen imalatçı firmalar, Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin ilgili şubesince Odaya hitaben yazılmış dilekçe, Odamızca daha önce düzenlenmiş Kapasite Raporu varsa ( Son 1 yıl'a ait) fotokopisi, Vergi Dairesince onaylı en son yıla aiit gelir-gider bilanço ve noterden onaylı envanter defteri üst sayfa fotokopisi, Taahhütname, makina techizat ve sabit kıymetlere ait doldurulmuş formlar Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü'ne verilir. Belgeler incelendikten sonra, Firmanın Kapasite Raporu yok ise Ekspertiz Raporu düzenleneceğinden Oda Hizmet tarifesine göre ücret yatırılır. Konu ile ilgili Bilirkişi belirlenerek; Bilirkişi ve raportör Firmada gerekli incelemelerde bulunduktan sonra Türkiye Halk Bankası tarafından verilen Kobi Onay Formuna Oda için ayrılan bölümüne gerekli bilgiler yazılır ve Türkiye Halk bankası İlgili Şubesine bir üst yazı ekinde Kobi Onay Formu gönderilir.