• Bulancak booked.net
    +28°C

Mücbir Sebep Belgesi

Mücbir Sebep Belgesi



Amaç
Geçici olarak ithal edilmiş maddelerin süresi içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı yurtdışı edilememesi halinde süre talebine mesnet teşkil edecek ekspertiz raporudur.
İstenen Belgeler
Talep dilekçesi Gümrük Giriş Beyannamesi Geçici İthal rejimi İzin Formu Fatura
Uygulama
Talepde bulunan firmanın dilekçesi, Gümrük Giriş Beyannamesi, Geçici İthal Belgesi İzin Formu ve faturalar Ticaret ve Sanayi Müdürlüğüne teslim edilir. Odamız ücret tarifesine göre ücret yatırılır. Odamızca tesbit edilen zamanda konu ile ilgili bilirkişi ve raportör mahallinde süresi içerisinde yurtdışı edilemeyen emtialarla ilgili tesbitte bulunur ve gerekçeli rapor hazırlanır.