• Bulancak booked.net
    +28°C

Oda Kimlik Kartı İşlemleri

Oda Kimlik Kartı İşlemleriOda Kimlik Kartı İşlemleri
Gerçek kişiler ile tüzel kişilerden Kolektif, Komandit, Limited Şirket ortaklarına, Anonim Şirketin yönetim kurulu üyeleriyle temsil ve ilzama yetkili genel müdürlerine, Kooperatiflerin yönetim kurulu üyelerine, şubelerde ise temsilcilerine verilir.
BULANCAK TSO kimlik kartı sahipleri, BULANCAK TSO ile anlaşmalı Otel, Restoran ve Sağlık Kuruluşlarının indirimlerinden yararlanırlar.
.Kimlik kartı BULANCAK TSO’dan alınacak Üye Kimlik Kartı Bilgi Formu ile talep edilir. Bu forma 1 fotoğraf ve kimlik talep edilen kişinin nüfus cüzdan fotokopisi eklenmelidir.
·Ücrete tabidir.
·Müracaat yeri BULANCAK TSO Oda Sicil Servisidir.
Not.:
Herhangi bir nedenle kullanma süresi dolmadan yeniden kimlik kartı almak isteyen kişi, talebinin nedenini anlatan bir dilekçe ile ücretini yatırmak koşuluyla BULANCAK TSO Merkez binasından yeni kimlik kartı alabilir.