• Bulancak booked.net
    +28°C

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı ve Tamamlama

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı ve Tamamlama VizesiAmaç
Yatırımın yönlendirilmesi ve desteklenmesini temamen yürürlüğe konan karar çerçevesinde teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın süre uzatımını gerçekleştirmek
İstenen Belgeler
Dilekçe ( Yatırımın gerçekleşme durumunu detaylı olarak bildiren) Teşvik Belgesinin aslı Yerli ve İthal Makine ve techizatla ilgili Müsteşarlık tarafından onaylanmış global liste fotokopisi Yatırım harcamalarını Gösterir Belge ( Yatırım Takip Formu) Yatırımın özelliğine göre istenecek diğer belgeler ( proje, fatura v.d.)
Uygulama
Ticaret ve Sanayi Müdürlüğüne süre uzatımı için istenen belgeler ilgili personel tarafından incelenir. Konu ile ilgili eksper ataması yapılır. Oda hizmet tarifesine göre ücret yatırılır. Odamızca tesbit edilen zamanda 1 eksper ve 1 raportör mevzuat çerçevesinde yatırım mahallinde yatırımın gerçekleşme durumu değerlendirilir ve ekspertiz raporu düzenlenir. Teşvik Belgesi aslının üzerine gerekli şerh yazılarak bir üst yazı ile yapılan işlem Hazine Müsteşarlığı Teşvik uygulama Genel Müdürlüğüne bildirilir.