• Bulancak booked.net
    +28°C

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı BelgesiAmaç
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; " Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Sanayi ve Ticaret bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dökümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.
İstenen Belgeler
Dilekçe Kapasite Raporu veya Ekspertiz Raporu Sanayi Sicil Belgesi ( Sanayi Sektörü)) Gıda Sicil Belgesi ( Gıda sektörü) Gıda Üretim Sertifikası
Uygulama
Talep Sahibi odamıza bir dilekçe ile müracaat eder. Oda ücret tarifesine göre ücret yatırılır.Dilekçe ekinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Sanayici ise Sanayi Sicil Belgesi, Gıda ve tarımsal ürünler ile ilgili ise Gıda Sicil Belgesi ve Gıda Üretim Sertifikası, Kapasite Raporu, Durumu açık olmayan hallerde ürünün tümüyle Türkiye de üretildiği veya üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden görülen en en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye de yapılmış olduğuna dair Ekspertiz Raporu düzenlenir. tamamlanan tüm bu belgeler sonucunda belirtilen ürünlerle ilgili olarak " Yerli malı Belgesi" düzenlenir.